občanské sdružení
 • Naše cíle
 • O nás
 • Novinky
 • Inzerce
 • Hybrid-spinn
 • Nominujte
 • Histografie
 • Podpořili jsme
 • Kontakt
 • Novinky

 • Nominační projekt obrazem Prohlédněte si videospot
 • Nový rok 2015; Média napsala "Chtěli spinning jenom pro sebe" Tým sdružení přeje příjemné vánoční svátky; Zahraniční a česká média napsala ....
 • Ochranná známka SPINNING bude zrušena! Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o. dosáhla zrušení komunitární ochranné známky SPINNING v celé Evropské Unii
 • Sdružení je držitelem artefaktu Spinning Girl štítku humidoru Spinning Girl - litografické nálepky s reliéfem ze skutečného zlata z r. 1896
 • Startujeme certifikační projekt Nominujte své sportoviště na titul Posilovna přátelská lekcím skupinového cvičení
 • Připravuje se publikace Spinning Guide Kolektiv autorů spolku SPINNING GUIDE, z.s. připravuje publikaci o historii spinningu
 • GO FITNESS, centrum funkčního tréninku V Praze-Vršovicích se otevřelo centrum GO Fitness, které provozuje mnoho sportovních aktivit včetně Aerospinningu
 • Hybrid - spinn Rotopedy a spinningová kola českého výrobce KALPE
 • Maraton a charita spolu souvisí III. ročník Aerospinning MARATON NAD PRAHOU 2010
 • Čínská kuchyně HUANG HE Čínská restaurace HUANG HE zaměřená na zdravou výživu patří mezi celosvětově nejlepší
 • Studio Gemelli Nově otevřené nehtové a kosmetické studio ve Vršovicích
 • Cardio & fitness studio Nabídka profesionálních fitness zařízení za ideální ceny
 • Nově bezplatná inzerce a sekce výměna odkazů Otevřeli jsme novou sekci bezplatné inzerce zacílenou na komodity z oblasti sportu, zdraví a krásy.
 • Zápis ochranné známky občanského sdružení Dne 14. září 2011 byla zapsána OZ
 • Veletrh Wellness Balnea 2011 7. mezinárodní veletrh wellness, lázeňství, rehabilitace a estetiky

 • Cíle sdružení

  Občanské sdružení spinning4health.cz (dále jen "sdružení") je dobrovolné, nezávislé a nepolitické seskupení, které sdružuje členy na základě společného zájmu v souladu s ústavou a zákony České republiky.

  Občanské sdružení má tři stěžejní cíle:
  1. Prosazování ochrany práva a oprávněných zájmů svých členů a jiných osob v otázkách duševního vlastnictví, zejména ochranných známek.
  2. Osvětovou činnost prostřednictvím Internetu a médií o novátorských formách spinningu, jeho vývoji a aktuálních trendech.
  3. Dalším důležitým cílem sdružení je podporování, inscenování a poskytování příležitostí k soutěžím a maratónům podporujících veřejné a charitativní akce.

  Sdružení k naplňování výše uvedených cílů bude vyvíjet zejména následující činnost:

  1. připomínkovat a ovlivňovat právně závazné a technické normy
  2. jednat a činit podněty orgánům veřejné správy 
  3. navrhovat zahájení řízení u soudu a být účastníkem soudního řízení 
  4. poskytovat poradenskou činnost 
  5. provádět průzkum trhu a veřejného mínění
  6. zprostředkovávat smírné řešení sporů
  7. vydávat a šířit odborné informace prostřednictvím internetu, tisku a literatury (publikační činnost)
  8. dávat podněty k organizování sbírek a shromažďování prostředků na dobročinné účely
     a vyvíjet další související činnosti.

  Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

  spinning, aerospinning, spinning4health, go fitness  Stanovy občanského sdružení spinning4health.cz jsou k nahlédnutí v sídle sdružení: Moskevská 25/369, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00.

  Kontaktní údaje ani žádná část webových stránek nesmí být kopírována ani uchovávána v rešeršním systému, nesmí být reprodukována v žádné editovatelné podobě nebo přenášena či šířena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, fotografického, mechanického, audiovizuálního či jiného záznamu, bez předchozí dohody a písemného souhlasu občanského sdružení spinning4health.cz.

  Případné porušení může být posuzováno jako neoprávněný zásah do zákonem chráněných autorských práv provozovatele těchto webových stránek a subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek.