občanské sdružení
 • Naše cíle
 • O nás
 • Novinky
 • Inzerce
 • Hybrid-spinn
 • Nominujte
 • Histografie
 • Podpořili jsme
 • Kontakt
 • Tiskové prohlášení

  Úřad OHIM dal za pravdu české společnosti a rozhodl se vymazat ochrannou známku "spinning"

  Praha, 21. 7. 2014

  Mezinárodní úřad průmyslového vlastnictví OHIM ve Španělsku dne 21. 7. 2014 vydal po dvou letech náročného řízení rozhodnutí, kterým dal za pravdu české společnosti Aerospinning Master Franchising, s.r.o., zastoupené evropskou známkovou a designovou zástupkyní Mgr. Klárou Studenou - Labalestra a rozhodl vymazat ochrannou známku slovní TM-175117 "spinning" americké společnosti Mad Dogg Athletics, Ltd., v celém navrhovaném rozsahu. Tímto definitivně rozhodl, že slovo v rámci Evropské unie je popisné pro sportovní aktivitu na stacionárním kole.

  Pokud rozhodnutí bude pravomocné, případně potvrzeno odvolací instancí, bude známka zpětně zrušena ke dni 7. 2. 2012.

  O právní moci rozhodnutí, či o případném druhoinstančním rozhodnutí budeme v následujícím období informovat.

  Národní ochranná známka SPINNING & FITNESS /O-258725/ byla českým Úřadem průmyslového vlastnictví v lednu 2014 pro území České republiky zrušená s účinky ex nunc. Ostatní řízení u českých instancí ještě stále probíhají.

  Věříme, že tato zpráva je příznivá pro všechny prodejce, distributory sportovního zařízení, provozovatele cvičení a ty subjekty, kteří byli v poslední době díky vysoké koncentraci řízení pravidelně atakováni písemnými výzvami právních zástupců americké společnosti Mad Dogg Athletics, Inc.  S uvedením na zdroj OHIM a www.aerospinning.eu zprávu zpracovalo

  Občanské sdružení spinning4health.cz
  Moskevská 25/369
  101 00  Praha 10-Vršovice

  E-mail: info@spinning4health.cz

  Více také na www.aerospinning.eu  Prague, 21/07/2014

  OHIM decided to cancel the trade mark “spinning”

                On 21/07/2014, after two years of demanding proceedings, Office for Harmonization in the Internal Market in Spain delivered its decision agreeing with the Czech company Aerospinning Master Franchising, s.r.o., represented by Mgr. Klára Studená – Labalestra, European trade mark and design representative, and decided to cancel the word mark TM-175117 “spinning“ of the American company Mad Dogg Athletics, Ltd., in the whole extent as proposed. Thereby it definitely ruled that within the European Union this term is descriptive of the sports activity on stationery bike.

                If the decision becomes final or is confirmed by an appellate institution as the case may be, the trade mark will be retroactively revoked as of 07/02/2012.
  We will inform you once the decision becomes final or a second-instance decision is rendered.

                The national trade mark SPINNING & FITNESS /O-258725/ was revoked with ex nunc effect for the territory of the Czech Republic by the Czech Industrial Property Office in January 2014. Other proceedings before Czech instances are still pending.

                We believe that this information is positive for all sellers and distributors of sports equipment, exercise providers and those entities that have been lately regularly attacked by written requests from legal representatives of the American company Mad Dogg Athletics, Inc. due to high concentration of proceedings.

                With reference to the source of OHIM and www.aerospinning.eu, this information was prepared by

  Civic Association spinning4health.cz, o.s.
  registered office Moskevska 25/369
  101 00 Prague 10 – Vrsovice
  Czech Republic
  info@spinning4health.cz